/_images_upload/_tn_7c3e7d77d7d0082f.png
Snel zoeken

Impressie van kandidaten

Interim manager

Een interim manager met een flinke staat van dienst in de zorgwereld. Hij is zowel inzetbaar om tijdelijk waar te nemen als voor specifieke managementtrajecten, zoals verandermanagement, crisismanagement, fusiebegeleiding, conflictbemiddeling, coaching.

Financieel specialist

Deze kandidaat heeft voor diverse organisaties de bedrijfsvoering verbeterd. Hij ondersteunt deze organisaties bij het analyseren van de knelpunten en het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Zijn ondersteuning omvat de volgende gebieden:

 • Planning & Control;
 • Treasury;
 • (Jaar)afsluitingen;
 • Opstellen balans en resultatenrekening;
 • Managementinformatie;
 • Implementeren van financiële automatiseringspakketten.

Specialist Huisvesting

Deze specialist op het terrein van huisvesting voor zorginstellingen zet zijn expertise steeds weer op maat in, waarbij het huisvestingsplan wordt afgestemd op de visie van uw instelling. Een huisvestingsplan wordt immers niet alleen bepaald door het aantal vierkante meters bij het aantal zorgplaatsen/bedden. Belangrijk daarbij is dat de huisvesting zo wordt ingericht dat deze het werk en leefklimaat in uw instelling zo goed mogelijk bevordert. Hij ontwikkelt ook ruimteconcepten en programma’s van eisen en begeleidt implementatie- en ontwerptrajecten. Daarnaast heeft hij ervaring met het opstellen van meerjaren onderhoudsramingen.

Projectleider Competentieontwikkeling

Een ervaren projectleider en verandermanager, die per direct beschikbaar is op tijdelijke basis. Zij heeft specifieke expertise op het terrein van competentieontwikkeling en competentieprofielen, ondernemingsplanning, seksuele intimidatie en projectmatig werken.

Projectleider en Adviseur Veiligheid

Deze kandidaat heeft diverse zorginstellingen ondersteund bij het versterken van hun veiligheidsbeleid. Zij leidt projecten, geeft studiebijeenkomsten voor teams, begeleidt bij het opzetten van een veiligheidsplan en adviseert op het terrein van de wettelijke verplichtingen.

Trainer Communicatie

Zij traint zorginstellingen op het terrein van schriftelijke en mondelinge communicatie. Haar diensten zijn gericht op zowel individuele trajecten, waarbij zij mensen persoonlijk begeleidt om hun vaardigheden te versterken, als op groepstrainingen. Haar diensten betreffen onder andere: presenteren, vergaderen, schrijven van teksten, voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, klantgericht communiceren, voeren van telefoongesprekken.

Projectleider Bestuurlijke Schaalvergroting

Deze kandidaat heeft voor een aantal besturen schaalvergrotingstrajecten begeleid.

Zijn diensten bestaan doorgaans uit:

 • het uitvoeren van vooronderzoek en draagvlakontwikkeling;
 • projectmanagement;
 • onderzoek naar en advisering over de bestuursvorm, het centraal management en een passende bestuurs- en managementondersteuning;
 • opstellen van stichtingsstatuten, managementstatuut en besluitvormingsdocumenten;
 • werving en selectie van bestuursleden;
 • uitvoering van financiële risicoanalyses.

Deskundige Integraal Personeelsbeleid

Deze kandidaat werkt op tijdelijke basis voor verschillende zorginstellingen. Zij is deskundig op diverse terreinen van integraal personeelsbeleid:

 • instrumenten voor personeelsbeleid;
 • competentiemanagement;
 • functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • personeelsontwikkelingsplannen.

Specialist ICT

Deze kandidaat ziet ICT als een belangrijk middel om de zorg nog effectiever en efficiënter te maken. ICT is niet alleen belangrijk voor de inhoud van de zorg, maar ook voor de gehele organisatie: financiële- en personeelsadministratie, DBC, EPD, enz.
Onze klanten