/_images_upload/_tn_c87ad24994f38b3e.png

Eerste Specialist Ouderengeneeskunde

Recente vacature

Functie omschrijving Eerste Specialist Ouderengeneeskunde

 • Het betreft een veelzijdige functie waarin een bijdrage geleverd moet worden aan het doorontwikkelen van een kennis-, expertise- en diagnostiek centrum (in nauwe samenwerking met het ziekenhuis) met betrekking tot onze specialistische doelgroepen.
 • Tevens vraagt de rol en functie van het verpleeghuis richting de eerste lijn de nodige inhoudelijke expertise en pionierswerk.
 • We zijn op zoek naar iemand die vanuit inhoudelijke verantwoording en maatschappelijke ontwikkelingen, in samenwerking met de manager Wonen met Zorg, de vorm en inhoud van de zorg en het medisch beleid steviger wil uitbouwen.
 • Tevens wordt functioneel leiding gegeven aan het medisch team.
 • Het medisch team bestaat uit een team van SOG aangevuld met basisartsen, Physician Assistents/Verpleegkundig Specialisten, en een medisch secretaresse.
 • Tevens maken we gebruik van externe artsen en samenwerking met collega verpleeghuizen voor de ANW-diensten.
 • De achterwachtfunctie komt regelmatig voor.
 • We hebben een opleidingserkenning voor SOG en GZ psycholoog.

Functie eisen Eerste Specialist Ouderengeneeskunde

 • Voor het uitoefenen van de functie is de opleiding Geneeskunde en Specialist Ouderengeneeskunde vereist, alsmede geldige registraties.
 • Daarnaast is minimaal 5 jaar ervaring nodig in een soortgelijke functie alsmede kennis van de ziektebeelden en zorgproblematiek van de diverse doelgroepen.
 • Vanwege de contacten met cliënten, het vaststellen van de zorg- cq. hulpvraag en het multidisciplinair samenwerken, zijn uitgebreide sociale vaardigheden en een goede uitdrukkingsvaardigheid nodig.
 • Gezien de pionierswerkzaamheden zoeken we iemand met de volgende competenties: daadkracht, ambitie, overtuigingskracht, proactief, innovatief, visie.
 • De beschikbaarheid voor deelname in het rooster voor het verrichten van bereikbaarheidsdiensten (voornamelijk achterwacht - 24 uur) hoort bij de functie.
 • In het bezit van rijbewijs en eigen vervoer is een must

Algemene - en afdelingsinformatie

 • Als zorgorganisatie onderscheiden wij ons onder meer door cliënten en hun naasten te ondersteunen op hartverwarmende en bekwame wijze in hun leven met dementie (ook op jonge leeftijd), Korsakov en gerontopsychiatrische problemen.
 • Dat zit niet zozeer vervat in ‘wat’ we doen, maar vooral in de ‘manier waarop’ wij het doen.
 • De kernwaarden zijn gericht op het bewerkstelligen van een intensieve verbinding tussen: cliënt – zorgverlener – partner/familie.
 • Het dienstverleningsbeleid is gericht op gastvrijheid en servicelening zowel binnen als buiten de mogelijkheden van de WLZ.
 • Wij ontwikkelen en verbeteren ons voortdurend en wij zoeken daarbij actief naar samenwerking met andere sectoren.
 • Wij geven met elkaar vorm aan nieuwe toekomstbestendige ouderen-/verpleeghuiszorg, zowel in- als extramuraal.
 • Ondernemerschap is ons motto en wij zijn Prezo gecertificeerd.
 • Ruim 650 betrokken medewerkers en 350 bevlogen vrijwilligers, die hun werk met volle overtuiging uitvoeren, begeleiden ruim 450 verblijfcliënten en 200 thuiswonende cliënten.
 • Wij bewegen ons in een sterk veranderende omgeving, maar varen in dit alles een duidelijke eigen koers.
 • Wij blijven onszelf: een organisatie waar de mens centraal staat; waar je de beste zorg krijgt en waar je als medewerker volop kansen krijgt voor ontplooiing.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie.
 • Voor de overige arbeidsvoorwaarden is de CAO VVT van toepassing.
 • Minimaal 3 dagen/week

iPad aktie!

Indien u reageert op deze vacature voor eenEerste Specialist Ouderengeneeskunde en het leidt tot een succesvolle bemiddeling, dan ontvangt u gratis* een iPad naar keuze! Klik hier voor de aktievoorwaarden.

Locatie

Zuid-Holland

Publicatiedatum

19-07-2018

Contactpersoon

Bart van Egeraat | Brakestein Arts en Interim
T: +31 76 5213 350
Onze klanten