/_images_upload/_tn_c87ad24994f38b3e.png

Geneesheer Directeur

Recente vacature

Functie omschrijving Geneesheer Directeur

 • De geneesheer directeuren vallen hiërarchisch en functioneel onder de Raad van Bestuur.
 • Als Geneesheer Directeur voert u alle wettelijke taken verbonden aan de WvGGZ uit.
 • Daarbij bent u concreet bezig met de uitvoering van de wet die het mogelijk maakt om verplichte zorg als het toedienen van verplichte medicatie of het uitoefenen van toezicht op betrokkene, poliklinisch of bij iemand thuis te geven.
 • Daarnaast houdtj u toezicht op de kwaliteit van zorg en beoordeelt u daarbij of zorg juist, doelmatig en veilig wordt ingezet, en of er voldoende zorgaanbod wordt geleverd.
 • Hierbij heeft u goede geoutilleerde ondersteuning om de taken uit te voeren waardoor de administratieve en regelende taken geen belasting vormen.

Functie eisen Geneesheer Directeur

 • U heeft de opleiding WO geneeskunde en de specialisatie Psychiatrie afgerond, en bent BIG- en RGS- geregistreerd;
 • U heeft diepgaande kennis van relevante wet- en regelgeving, specifiek van de WvGGZ (alsook o.m. de WGBO en Wkkgz) en weet deze te vertalen naar de instelling en de daarbinnen te bieden medische (behandel)zorg;
 • U beschikt over een brede ervaring in het vakgebied.
 • Van belang is dat u tevens zicht hebt op en inzicht in innovatieve ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg en de geneeskunde, in het bijzonder t.a.v. clientdoelgroepen van de instelling;
 • U bent een stevige persoonlijkheid.
 • Overtuigingskracht, reflectievermogen en professioneel leiderschap zijn kwaliteiten om de functie met succes te kunnen vervullen;
 • De werkzaamheden zullen worden verdeeld over meerdere geneesheer directeuren die in college gezamenlijk de verantwoordelijkheid zullen dragen;
 • Verdere invulling van de functie en uren zijn in overleg nader te bepalen.
 • Het is uiteraard mogelijk om naast uw functie van Geneesheer Directeur ook werkzaam te zijn als Psychiater.
 • Voor deze functie is het van belang dat je over uitstekende sociale vaardigheden beschikt en integer te werk gaat.
 • Ook wordt er van u verwacht dat u de instelling op een positieve wijze representeert.
 • U handelt conform de code van good governance.

Aanvullende informatie

 • Als grootste ggz-organisatie in Noord-Limburg hebben zij een rijke traditie in het behandelen en begeleiden van mensen met ernstige psychische en psychiatrische klachten.
 • Dit doen zij over een breed spectrum, klinisch en ambulant en steeds vaker bij mensen thuis of digitaal.
 • Hun ambitie? Herstel is haalbaar, zeker met de juiste zorg, direct én duurzaam.
 • In de eigen omgeving en samen met de cliënt, met naasten en andere betrokkenen binnen de keten en het netwerk.
 • Hiervoor kent de instelling elf zelfstandige eenheden, verspreid over heel Limburg.
 • Naast een zorgorganisatie zijn zij ook een toonaangevend opleidings- en trainingsinstituut voor psychiaters, psychologen, verslavingsartsen, klinisch geriaters, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden en sinds kort ervaringsdeskundigen.
 • De motor van hun ontwikkeling ligt in de zorgpraktijk.
 • Daarin leren zij dagelijks met en van cliënten, collega’s en andere partners in het netwerk van de zorgverlening.
 • Trots op hun historie, gaan zij de uitdagingen van deze tijd volop aan.
 • Zij werken aan innovaties die de cliënt echt centraal stellen, met hulp van technologie, ICT en e-health.
 • Daarvoor zoeken zij mensen die willen leren en bouwen aan een toonaangevende en innovatieve organisatie voor nieuwe ggz.
 • Want het kan en moet gewoon anders.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een organisatie die een langdurige samenwerking met u beoogt d.m.v. een vast dienstverband;
 • Een passend salaris conform Salarisschaal Medisch Specialisten (CAO GGZ) inclusief vakantiegeld, een volledige eindejaarsuitkering en een toeslag van 10% conform CAO GGZ.
 • Overige afspraken en eventuele toeslagen in overleg en afhankelijk van anciënniteit en ervaring;
 • Een lerende organisatie die opleiding en ontwikkeling middels een AMS-budget stimuleert;
 • Een ketenpartner in het netwerk met 11 resultaatverantwoordelijkheden eenheden, gekenmerkt door een dynamische cultuur van collectieve kwaliteiten in een veilig werkklimaat;
 • Een organisatie die vertrouwen heeft in de professionals en dit ondersteunt in de vorm van zelfsturende teams.

iPad aktie!


Indien u reageert op deze vacature voor een Geneesheer Directeur en het leidt tot een succesvolle bemiddeling, dan ontvangt u gratis* een iPad. Klik hier voor de voorwaarden.

Locatie

Limburg

Publicatiedatum

25-11-2020

Publish end date

25-02-2021

Contactpersoon

Bart van Egeraat | Brakestein Arts en Interim
T: +31 76 5213 350
Onze klanten