/_images_upload/_tn_c87ad24994f38b3e.png

Kind- en jeugd-psychiater

Recente vacature

Functie omschrijving Kind- en jeugd-psychiater

 • Wij zoeken een bevlogen medisch professional, initiatiefrijk, die vakinhoudelijk stevig in de schoenen staat, een sterke affiniteit heeft met de doelgroep en met klinisch werken.
 • Wij stellen hoge eisen aan de medewerkers, maar geeft daar vakinhoudelijk veel voor terug: u krijgt de kans nieuwe initiatieven op te zetten en beleid mede vorm te geven.
 • Binnen uw team bent u eindverantwoordelijk voor diagnostiek en behandeling van patiënten.
 • Binnen het multidisciplinaire team bent u behandel coördinator van een unit en medisch eindverantwoordelijke voor de diagnostiek en behandeling van patiënten.
 • U doet intakes, gezinsgesprekken en individuele en groepsbehandelingen
 • U stuurt operationeel de sociotherapeuten aan en geeft vorm aan het therapeutisch klimaat op de unit
 • Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de portefeuille BOPZ binnen de kliniek
 • Daarnaast vervult een rol in de opleiding van opleidingen, denk hierbij aan psychiaters en verpleegkundig specialisten
 • Overige taken/projecten zijn bespreekbaar en mogelijk. In onderling overleg wordt gekeken naar een aantrekkelijke werkpakket
 • Hiërarchisch valt u onder de verantwoordelijkheid van het managementteam.
 • In de dagelijkse praktijk echter geniet u, samen met de collega behandel coördinatoren, een grote vrijheid bij het bepalen van keuzes in het behandelbeleid.

Functie eisen Kind- en jeugd-psychiater

 • Wij zoeken een kinder- en jeugdpsychiater die inhoudelijk stevig in de schoenen staat
 • U beschikt over een afgeronde opleiding als psychiater en bent als zodanig geregistreerd
 • Wij geven daarnaast de voorkeur aan een specialisatie tot kinder- en jeugdpsychiater
 • De organisatie zoekt nadrukkelijk naar een persoon met de volgende eigenschappen:initiatiefrijk, deskundig, gestructureerd en flexibel
 • U bent in staat om vraaggericht en resultaatgericht te werken en u beschikt over een bedrijfsmatige instelling
 • Tot slot onderschrijft u de kernwaarden: deskundig, respectvol en optimistisch
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Het behandelaanbod

 • Wij biedt een gevarieerd generalistisch en specialistisch behandelaanbod voor kinderen en jongeren met psychiatrische, ontwikkelings-, emotionele en/of gedragsproblemen.
 • Onze hulp bieden we zoveel mogelijk thuis, op school of in de wijk.
 • Hierbij vinden we het belangrijk om kinderen en jongeren te helpen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, hun eigen kracht te (her)vinden en hun goede eigenschappen te versterken.
 • Ook begeleiden we ouders van kinderen die bij ons in behandeling zijn.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het is een vacature voor 3 dagen per week
 • Liefst op dinsdag, woensdag en donderdag
 • Ook free lance psychiaters worden van harte uitgenodigd om te reageren.

iPad aktie!

Indien u reageert op deze vacature voor een Kind- en jeugd-psychiater en het leidt tot een succesvolle bemiddeling, dan ontvangt u gratis een iPad naar keuze. Klik hier voor de aktievoorwaarden.

Locatie

Rotterdam

Contactpersoon

Bart van Egeraat | Brakestein Arts en Interim
T: +31 76 5213 350
Onze klanten