/_images_upload/_tn_c87ad24994f38b3e.png

Psychiater

Recente vacature

Functie omschrijving Psychiater

 • Laat somatisch en psychiatrisch onderzoek bij cliënten, die in crisis zijn en al dan niet met een BOPZ-maatregel opgenomen zijn, verrichten en stelt de daaruit voortvloeiende medisch-psychiatrische diagnose vast
 • Geeft zonodig opdracht tot nader onderzoek van de organische aspecten van het psychiatrisch beeld
 • Stelt de medisch-psychiatrische indicatie voor behandeling, c.q. opname van een cliënt in de kliniek vast
 • Stelt de indicatie tot medicatiegebruik vast, schrijft medicatie voor en controleert de voortgang
 • Stelt de noodzaak tot versnelde hulp bij acute en ernstige problematiek vast en zorgt voor het nemen van passende maatregelen (waaronder Middelen en Maatregelingen)
 • Draagt behandelverantwoordelijkheid voor zowel de kliniek als de polikliniek
 • Ontwikkelt, implementeert, evalueert en actualiseert het behandelbeleid ten aanzien van de diverse (dubbele-) diagnoseprogramma's
 • Ziet toe op een adequate uitvoering van het vastgestelde behandelbeleid door de medewerkers
 • Bewaakt het therapeutisch klimaat op de diverse afdelingen en binnen de verschillende behandelprogramma's
 • Geeft vorm aan en ziet toe op de multidisciplinaire indicatiestelling van cliënten en afstemming van behandeltrajecten
 • Stemt de te volgen werkwijzen zowel binnen de instelling af, als met de betrokken GGZ-instellingen

Functie eisen Psychiater

 • Heeft een afgeronde opleiding op academisch niveau als arts en psychiater.
 • Heeft de BIG-registratie als arts en de inschrijving als psychiater in het Register van Medisch Specialisten.
 • Heeft uitgebreide kennis van de behandelmethoden binnen de verslavingszorg.
 • Heeft aanvullende opleidingen gevolgd op het terrein van de dubbele-diagnoseproblematiek.

Meer over de instelling

 • Voor de Gesloten opname Dubbel Diagnose BOPZ afdeling zoeken wij een psychiater
 • 16 per week
 • Op deze verblijfsafdeling worden cliënten opgenomen met een rechterlijke machtiging (RM) of een inbewaringstelling (IBS).
 • Het betreft cliënten met complexe problematiek van verslaving gecombineerd met psychiatrische ziekte/problemen.
 • Separeerplaatsingen kunnen voorkomen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het betreft een tijdelijke opdracht, per direct, op dinsdag en woensdag
 • Periode: ca. een half jaar
 • Op free lance basis in te vullen

iPad aktie!


Indien u reageert op deze vacature voor een psychiater en het leidt tot een succesvolle bemiddeling, dan ontvangt u gratis een iPad naar keuze. Klik hier voor de aktievoorwaarden.

Locatie

Noord-Brabant

Publicatiedatum

20-11-2020

Publish end date

20-02-2021

Contactpersoon

Bart van Egeraat | Brakestein Arts en Interim
T: +31 76 5213 350
Onze klanten