/_images_upload/_tn_c87ad24994f38b3e.png

Specialist Ouderengeneeskunde

Recente vacature

Functie omschrijving Specialist Ouderengeneeskunde

 • Is verantwoordelijk voor de behandeling en begeleiding van de toegewezen cliënten, met in acht nemen van de professionele verantwoordelijkheid van anderen (aansturing/ afstemming).
 • Is eindverantwoordelijk voor de medische behandeling en begeleiding van de toegewezen cliënten.
 • Is eindverantwoordelijk voor de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van de individuele multidisciplinaire behandelplannen.
 • Is medeverantwoordelijk voor de bewaking van de kwaliteit van de zorg binnen de eenheid.
 • Draagt zorg voor een goede en doelmatige verslaglegging van zorgvrager- en behandelgegevens in het centrale zorgdossier.
 • Levert een bijdrage in medisch-ethische vraagstukken.

Functie eisen Specialist Ouderengeneeskunde

 • Heeft kennis op academisch niveau en is geregistreerd als specialist ouderengeneeskunde in het BIG-register.
 • Heeft kennis van de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg in het algemeen en de ouderenzorg in het bijzonder.
 • Kent en hanteert wet- en regelgeving met betrekking tot de gezondheidszorg en relevante protocollen.
 • Goede kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de verschillende disciplines binnen en buiten het verpleeghuis is noodzakelijk om de regiefunctie over het individueel zorgplan uit te kunnen voeren.
 • Houdt ontwikkelingen in zijn vakgebied bij en voldoet aan de eisen voor herregistratie als specialist ouderengeneeskunde.
 • Neemt zo mogelijk deel aan intercollegiale toetsing.
 • Heeft ervaring met het aansturen van een multidisciplinair team.

Meer informatie

 • Ontvangt functioneel en hiërarchisch leiding van het hoofd medische dienst.
 • Werkt met inachtneming van de eigen professionele verantwoordelijkheid, binnen de kaders die in hoofdlijnen worden bepaald door het binnen de instelling bepaalde zorgbeleid, het professioneel statuut specialist ouderengeneeskunde en de WGBO.
 • Geeft functioneel leiding aan de basisartsen.
 • Geeft begeleiding aan de specialist ouderengeneeskunde in opleiding, huisarts in opleiding of co-assistent.
 • Ontvangt organisatorisch leiding van de locatiemanager
 • Regisseert de uitvoering van het individueel zorgplan binnen de multidisciplinaire setting en geeft derhalve functioneel leiding aan de overige disciplines binnen het Behandel & Expertisecentrum en Wonen & Zorg.
 • Geeft functioneel leiding aan medisch secretaresse.

Arbeidsvoorwaarden

 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).
 • De aanstelling is voor onbepaalde tijd.

iPad aktie!


Indien u reageert op deze vacature voor een Specialist Ouderengeneeskunde en het leidt tot een succesvolle bemiddeling, dan ontvangt u gratis* een iPad naar keuze! Klik hier voor de voorwaarden.

Locatie

Apeldoorn

Publicatiedatum

16-03-2018

Contactpersoon

Bart van Egeraat | Brakestein Arts en Interim
T: +31 76 5213 350
Onze klanten