/_images_upload/_tn_c87ad24994f38b3e.png

Specialist ouderengeneeskunde

Functie omschrijving Specialist ouderengeneeskunde

 • Als specialist ouderengeneeskunde kom je te werken in een enthousiast en deskundig multidisciplinair team.
 • Samen met een collega als hoofdbehandelaar geef je de medische zorg zowel diagnostisch als behandel inhoudelijk vorm en inhoud, zie je het ambulante werk met complexe psychogeriatrische problematiek vanuit de Specialistische GGZ als een uitdaging, kan je omgaan met een gevulde agenda en de afwisseling tussen het outreachende werk en de poliklinische contacten zie je als een aantrekkelijke meerwaarde.
 • Diagnostiek, behandeling en het voeren van adviesgesprekken waarbij de functie van SO een centrale positie heeft in het team.
 • Er is een nauwe samenwerking met de groep SPV en casemanagers, die de structurele contacten onderhouden met de cliënt en familie.
 • Het hierin gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan deze collega’s.
 • Beoordeling van crisissituaties en zo nodig kunnen besluiten tot een vrijwillige of onvrijwillige opname.
 • Medeverantwoordelijkheid dragen voor gemaakte afspraken in het kader van systematische zorgplanning binnen Dijk en Duin.
 • Onderhouden van contacten met de huisartsen en andere verwijzers.
 • Directe verslaglegging van gegevens in het EPD en medicatie voorschrijfsysteem.
 • In het kader van samenwerking is er een structureel overleg met casuïstiekbespreking en deskundigheidsbevordering tussen de ambulante teams en de kliniek, medisch centrum en collega’s uit regionale ziekenhuizen.

Functie eisen Specialist ouderengeneeskunde

 • Een geregistreerd specialist ouderengeneeskunde die de vele ontwikkelingen in het vakgebied als een uitdaging ziet en ervaring heeft in de psychogeriatrie.
 • Ervaring in het ambulante werk is een pre.
 • Goede en vlotte mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Participatie in het verder mee ontwikkelen van de ambulante psychogeriatrie vanuit de ggz.
 • Een deskundige teamspeler die communicatief vaardig is en goed aansluit bij de genoemde doelgroep.
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

Meer over de organisatie

 • Wij zijn specialist in psychiatrie voor volwassenen en ouderen in Midden-Kennemerland, Zaanstreek en Waterland.
 • Als een vakkundig bondgenoot en samenwerkingspartner bieden wij hulp aan mensen met ernstige psychiatrische problemen.
 • Die hulp kan bestaan uit behandeling en begeleiding, bij voorkeur ambulant op een van de vestigingen en soms bij de cliënt thuis.
 • Wij bieden ook beschermd en begeleid wonen.
 • Indien noodzakelijk is opname in een van de klinieken ook mogelijk.
 • Onze zorg richt zich zowel op het behandelen van de ziekte als op het versterken van de vaardigheden om een plaats in de maatschappij te (her)vinden en behouden.
 • Onze visie op zorg is herstelgericht, waardoor er meer aandacht voor empowerment en rehabilitatie van de cliënt is, onder andere door de inzet van ervaringsdeskundigheid.
 • Voor ouder wordende mensen met psychische klachten en/of geheugenproblemen bieden wij vraaggericht diagnostiek, behandeling en begeleiding.
 • Met aandacht voor de psychische, lichamelijke en sociale veranderingen die gepaard gaan met ouder worden.
 • De ouderenpsychiatrie is er voor mensen vanaf ongeveer 65 jaar en hun partner, familie en/of mantelzorgers.
 • In Midden Kennemerland, Waterland en in de Zaanstreek functioneert in elk regiogebied een DOC team. De naam DOC staat voor dementie, onderzoek en casemanagement.
 • Diagnostisch onderzoek en behandeling/ begeleiding wordt gedaan door een multidisciplinair team met psychiater, specialist ouderen geneeskundige, sociaal geriater, GZ-psycholoog, SPV en HBO-verpleegkundige casemanagers.
 • Cliënten met (een vermoeden van ) cognitieve stoornissen en of gedragsproblemen dan wel vermoeden hiervan kunnen worden aangemeld, waarna er op basis van de aanmeldgegevens ziekte- en/of zorgdiagnostiek wordt gedaan.
 • Afhankelijk van de uitslag van het onderzoek volgt basis GGZ- of specialistische GGZ-vervolgbehandeling, AWBZ-casemanagement of uitschrijving.

Arbeidsvoorwaarden

 • Wij willen de beste zorg geven aan patiënten.
 • Dit begint bij onze medewerkers door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen.
 • Wij willen als vernieuwende ggz-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek.
 • Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-ggz.
 • Het betreft een functie van 16-32 uur.
 • Ook free lance psychiaters (vanaf 16 uur/week) worden uitgenodigd om te reageren.

iPad aktie!

Indien u reageert op deze vacature voor een Specialist ouderengeneeskunde en het leidt tot een succesvolle bemiddeling, dan ontvangt u gratis een iPad naar keuze. Klik hier voor de aktievoorwaarden.

Locatie

Capelle a/d IJssel

Publicatiedatum

19-07-2018

Contactpersoon

Bart van Egeraat | Brakestein Arts en Interim
T: +31 76 5213 350
Onze klanten