/_images_upload/_tn_c87ad24994f38b3e.png

Specialist ouderengeneeskunde

Recente vacature

Functie omschrijving Specialist ouderengeneeskunde

 • Als specialist Ouderengeneeskunde verricht u onderzoek, diagnostiek en behandeling bij een complexe maar boeiende patiëntengroep (zowel op psychisch als op somatisch gebied).
 • De somatische diagnostiek en behandeling voert u zelfstandig uit, in nauwe samenwerking met het multidisciplinaire team.
 • Een klinisch geriater en neuroloog zijn beschikbaar voor consultatie.
 • U kunt zowel klinisch als ambulant werken.
 • Ambulant vervult U de rol van regiebehandelaar/specialist.
 • Klinisch kunt u werkzaam zijn op een van de acute opname afdelingen of op een afdeling voor middellange of langdurige behandeling (gericht is op resocialisatie of op behoud van functioneren met meer de nadruk op kwaliteit van leven).
 • Vanzelfsprekend behoort palliatieve/terminale zorg tot het werkgebied.
 • U participeert in het dienstrooster ten behoeve van de achterwachtfunctie voor somatische zorg en levert een enthousiaste bijdrage aan de opleiding voor meerdere beroepsgroepen (o.a. ouderenpsychiater, specialist ouderengeneeskunde en klinische geriatrie).

Functie eisen Specialist ouderengeneeskunde

 • BIG-geregistreerde specialist Ouderengeneeskunde met affiniteit voor de ouderenpsychiatrie, de psychogeriatrie en enthousiasme voor het werkveld.
 • Ervaring is een pre.
 • U bent flexibel, creatief en oplettend.
 • Uw houding is gericht op samenwerking in een multidisciplinair teamverband, voor u een vanzelfsprekendheid.
 • Na een gedegen inwerkperiode verwachtt men een grote mate van zelfstandigheid.
 • U beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Daarnaast bent u in het bezit van een rijbewijs en een auto.

Meer over de organisatie

 • Deze organisatie biedt specialistische diagnostiek, behandeling en zorg aan ouderen met ernstig psychiatrische problematiek.
 • Dit gebeurt ambulant op hun locaties tricht én in hun kliniek.
 • Ook beschikken zij over een voorziening voor beschermd wonen.
 • De professionals werken dagelijks intensief samen voor de beste behandeling en zorg aan de patiënten.
 • Kwaliteit, bejegening, dienstverlening en samenwerking staan hierbij hoog in het vaandel en dit dragen zij ook uit naar hun verwijzers en samenwerkingspartners.
 • Familie en naasten worden tevens betrokken bij de zorg.
 • Men mag zich door het behalen van het predicaat Top Klinisch ggz hét expertisecentrum voor ouderen met Persoonlijkheidsstoornissen noemen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Men biedt medewerkers een stimulerende en dynamische werk- en leeromgeving.
 • Er is volop ruimte voor professionele ontwikkeling, vernieuwing en verdieping.
 • Men biedt een salaris en rechtspositie conform de CAO voor de Geestelijke Gezondheidszorg en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn.
 • Daarnaast bieden zij goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, bruto-netto uitruilmogelijkheden en een ruime verlofregeling.

iPad aktie!


Indien u reageert op deze vacature voor een Specialist ouderengeneeskundige en het leidt tot een succesvolle bemiddeling, dan ontvangt u gratis een iPad naar keuze. Klik hier voor de aktievoorwaarden.

Locatie

Limburg

Publicatiedatum

11-04-2019

Publish end date

11-07-2019

Contactpersoon

Bart van Egeraat | Brakestein Arts en Interim
T: +31 76 5213 350
Onze klanten