/_images_upload/_tn_c87ad24994f38b3e.png

Vertrouwensarts

Recente vacature

Functie omschrijving Vertrouwensarts

 • Vanuit je expertise als vertrouwensarts breng je kennis in met betrekking tot kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling ten behoeve van een multidisciplinaire benadering en vanuit de visie die aansluit bij de organisatie.
 • Daarnaast breng je specifieke medische kennis in bij besprekingen met artsen, hulpverleners en opvoeders, bij (vermoedens van) kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling waarbij sprake is van complexe medische- en psychiatrische problematiek.
 • Medewerkers kunnen een beroep op je deskundigheid doen als het gaat om het vertalen van signalen bij vermoedens van kindermishandeling huiselijk geweld en ouderenmishandeling en bij het uitvoeren van onderzoek en/of diagnostiek.
 • Daarbij is het doel de mishandeling te stoppen, hulpverlening op gang te brengen of kinderbeschermende maatregelen te bevorderen.
 • In gevallen van specifiek aan mishandeling en huiselijk geweld gerelateerde medische beschadigingen worden beslissingen mede gebaseerd op het oordeel van de vertrouwensarts.
 • Ook geef je advies en ondersteuning aan medewerkers, professionals en cliënten. Het geven van voorlichting en advies aan de beroepsgroep en andere professionals maakt onderdeel uit van de functie.
 • Ook lever je een bijdrage aan het (doen) opstellen van protocollen en nieuwe methodieken.

Functie eisen Vertrouwensarts

 • Je bent een ervaren enthousiaste arts met specialisatie die aanvullend is op het bestaande team.
 • Hierbij denken we aan een arts met specialisatie zoals psychiatrie, geriatrie of een arts die kennis en ervaring bezit op forensisch terrein.
 • Je bent in het bezit van een BIG registratie.
 • Je bezit kennis en hebt affiniteit met het werkveld van de hulpverlening en specifiek op het gebied van kindermishandeling, oudermishandeling en huiselijk geweld.
 • Naast kennis van de kinder- en jeugdpsychiatrie heb je ruime ervaring op het somatische vakgebied.
 • Samenwerken met diverse disciplines is voor jou een vanzelfsprekendheid.
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en opereert zorgvuldig om te komen tot een juiste besluitvorming.
 • Je voelt je thuis in een sterk in ontwikkeling zijnde werkomgeving.

Afdelingsinformatie

 • Wij werken samen met ouders en het netwerk van het gezin aan een veilige opvoedsituatie.
 • Wij zijn er het liefst maar voor even, maar als het nodig is blijven we langer.
 • Totdat ouders de zorg voor de kinderen weer volledig kunnen overnemen.
 • Onze jeugdbeschermers nemen de regie op de hulpverlening in een gezin.
 • Dit noemen we casusregie jeugdbescherming.
 • De jeugdbeschermer ondersteunt het gezin en zorgt voor samenhang in de hulp die het gezin krijgt.
 • We willen de situatie thuis verbeteren en voorkomen dat de problemen erger worden.
 • Waar dat kan zonder het verplichte karakter van een jeugdbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering.

Arbeidsvoorwaarden

 • Wij bieden een boeiende en afwisselende baan.
 • Rechtspositie en salariëring zijn conform de CAO-jeugdzorg.
 • Het salaris ligt tussen de € 3.309 en € 5.208 bruto per maand (schaal 12) bij een fulltime dienstverband (36 uur).
 • Het betreft een functie voor de duur van zes maanden, liefst 32-36 uur.
 • De CAO-Jeugdzorg heeft een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Wij hebben een aantal aantrekkelijke voorzieningen voor medewerkers zoals een flexibele verlofregeling, een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, een fietsproject en korting op fitness en verzekeringen.

iPad aktie!


Indien u reageert op deze vacature voor een vertrouwensarts en het leidt tot een succesvolle bemiddeling, dan ontvangt u gratis* een iPad naar keuze!

Contactpersoon

Bart van Egeraat | Brakestein Arts en Interim
T: +31 6 1229 9599
Onze klanten